اگر آنها هنوز هم وجود دارد، شگفتی های کوچکی، پس Turbosonic فقط این است،

چه چیزی را معجزه کوچک می نامیم؟ شما شگفت زده خواهید شد


مزایای Turbosonic
• تمرین کامل بدن
• محکم کردن بافت همبند
• بهبود گردش خون
• تحریک سیستم لنفاوی
• شکل گیری عضلات
• از دست دادن چربی
• درمان سلولیت
• ماساژ / آرامش
• بهبود هماهنگی
• پیشگیری از آتروفیا
• افزایش گردش خون
• افزایش متابولیسم
• بدون عرق / حرکت
  در 10 دقیقه!

StudioZeiten

Montag – Freitag

9:00 – 21.00 Uhr

Samstag

10:00 - 17:00 Uhr

 

Sonntag

geschlossen

Studio-Adresse

Klosterstraße 30

40211 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 354411